Skip to content

Utsättning / Utstakning och lägeskontroll i Göteborg

Utsättning och lägeskontroll i Göteborg och Västra Götaland 

Två av de många tjänster vi erbjuder inom mätteknik är lägeskontroll och utstakning. I denna text kommer vi att förklara lite närmare vad de handlar om och vad ni som kunder kan förvänta er. Kontakta oss om ni vill få svar på någon fråga om just detta!

Utsättning, eller utstakning, är en kritisk process som säkerställer att en framtida byggnads placering i verkligheten överensstämmer med det godkända bygglovet. Denna process markerar exakt var byggnadens fasader ska placeras. Det första steget i denna process är att definiera byggnadens framtida fasadlinje, vilket är ett avgörande steg för att följa ritningarna noggrant.

  • Grovutstakning – förberedelse för markarbeten

Grovutstakning görs normalt sätt innan schaktning- och markarbetena påbörjas. Vid en grovutstakning markeras den beräknade byggnadens fasadhörn med ett kryss på marken.

Grovutstakningen ger en bra indikation på var byggnaden kommer att hamna, vilket gör det lättare att veta var man behöver schakta och var profilerna inför finutstakningen ska placeras. Vid grovutstakningen mäts även en arbetsfix in med en plushöjd, arbetsfixen används sedan att avväga ifrån för att sätta upp profilbrädorna på rätt höjd.

  • Finutstakning – noggrann positionering

Vid en finutstakning skall träprofilerna vara nerslagna vid byggnadens tänkta hörn och profilbrädan som skall ha en slät ovansida skall vara uppsatt på rätt höjd enligt beviljat bygglov eller enligt vad som beslutas i det tekniska samrådet. Finutstakning är den typ av utstakning då byggnadens läge i plan markeras med hög noggrannhet, mätningsingenjören markerar med spik som slås ner i profilbrädan.

  • Lägeskontroll – granskning av resultat

Lägeskontroll kan utföras efter att grundplattan/sockelväggen är gjuten eller efter avslutad byggnation. Vid lägeskontroll mäts den färdiga grundplattan/sockelväggen eller fasaden in, detta för att kontrollera var objektet slutligen hamnat.

Vikten av precision inom mätteknik

När det kommer till byggprojekt vill vi verkligen betona att precisionen i utsättning och utstakning är avgörande. Varje millimeter spelar en roll i hur väl en byggnad kommer att passa in i sin avsedda plats, vilket direkt påverkar byggprocessen, säkerheten och slutligen, byggnadens användbarhet och stabilitet.

En avvikelse på bara några millimeter från de ursprungliga planerna kan leda till kostsamma korrigeringar, förseningar i byggprojektet, och i värsta fall, strukturella problem. Det är därför mätteknikerns arbete med att noggrant definiera och kontrollera varje punkt på byggplatsen är oerhört viktigt. Denna precision säkerställer att varje aspekt av byggprojektet kan utföras enligt de strikta specifikationerna, vilket bidrar till en framgångsrik, säker och kostnadseffektiv byggprocess.

Vår moderna mätutrustning

För att uppnå den högsta möjliga nivå av precision i utstakningen, såväl som i lägeskontrollen, är det avgörande att använda sig av den senaste tekniken inom mätutrustning. Modern mätteknik omfattar allt från avancerade GPS-system till laserskanning och drönarteknologi. Dessa verktyg möjliggör snabba och exakta mätningar över stora områden, vilket inte bara ökar effektiviteten utan också minimerar risken för den mänskliga faktorn.

Användningen av modern mätutrustning är som sagt en förutsättning för att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Det är så vi som mättekniker kan garantera att våra kunders visioner förvandlas till verklighet, med hjälp av största möjliga precision.

Vanliga frågor och svar om utstakning och utsättning i Göteborg

Nedan hittar du några av de frågor vi brukar få om våra tjänster inom mätning. Undrar du något annat? Vi finns tillgängliga att svara på alla era frågor!

Hur lång tid tar en utstakning eller lägeskontroll normalt?

Svar: Tiden det tar varierar givetvis beroende på projektets storlek och komplexitet. För mindre projekt kan processen vara klar inom en dag, medan större och mer komplicerade projekt kan ta flera dagar.

Vad skiljer er tjänst från andra företags erbjudanden?

Svar: Vår djupa kunskap om lokala bestämmelser i Göteborg och Västra Götaland, kombinerat med vår erfarenhet av en mängd olika projekttyper, gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som exakt uppfyller våra kunders behov.

Behöver jag vara närvarande under utsättningen och utstakningen?

Svar: Det är inte nödvändigt för dig att vara närvarande under hela processen, men vi rekommenderar ett inledande möte på plats för att gå igenom projektets omfattning och dina specifika önskemål. Detta möte hjälper oss att förstå ditt projekt bättre och säkerställa att dina förväntningar uppfylls.